Bijzondere bemiddeling

U komt uit de gemeente Deventer en woont bij een organisatie voor crisisopvang of beschermd wonen. Of u komt uit de gemeente Deventer en bent nu gedetineerd. U wilt weer wonen in de wijk? Dan is bijzondere bemiddeling misschien iets voor u.

Wonen in de wijk

Ook wanneer u begeleiding heeft van een zorginstelling, kunt u zelfstandig wonen in de wijk. Via bijzondere bemiddeling komt u mogelijk in aanmerking voor een huurwoning, met zorg en begeleiding aan huis. U krijgt een persoonlijk ondersteuningsplan en uw hulpverlener blijft nauw betrokken. Als alles goed gaat kunt u op termijn de woning zelfstandig van de woonvereniging huren. 
 

Voor voorwaarden, vragen of advies kunt u contact opnemen via de algemene contactgegevens van het Meldpunt Bijzondere Zorg.


Bijzondere bemiddeling is een samenwerkingsverband van drie woningbouwverenigingen, de gemeente Deventer en het Meldpunt Bijzondere Zorg.