Meldpunt Bijzondere Zorg

Het Meldpunt Bijzondere Zorg Deventer (BZT) is er voor mensen die in een zorgelijke situatie verkeren. Wij bieden actief hulp wanneer iemand niet goed in staat is zelf zijn situatie te verbeteren en/of hulp afwijst.
 

Maakt u zich zorgen om iemand in uw omgeving?

Kent u iemand die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, of verward gedrag vertoont?
Of is er iemand in uw omgeving die zijn woning laat vervuilen of woonoverlast geeft?
Dan maakt u zich waarschijnlijk terecht zorgen.
 

Het kan gaan om een familielid, een buurman/-vrouw, een gezin of iemand anders uit uw omgeving.
Vaak heeft iemand die in een zorgwekkende situatie verkeert meerdere problemen, zoals:

  • psychische problemen;
  • een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving;
  • een verstandelijk handicap;
  • een vervuilde leefomgeving;
  • geen vast woonadres (dak- of thuisloos);
  • maatschappelijke problemen (bijv. schulden).

Het Meldpunt Bijzondere Zorg weet hoe we deze mensen kunnen bereiken en verder kunnen helpen met name als zij zelf niet om hulp vragen.
Belt u gerust om uw zorgen te bespreken of gebruik het formulier (link) om iemand aan te melden

Wat gebeurt er na uw melding

Na uw melding doen wij op korte termijn een onderzoek; wat is er precies aan de hand? Wij bieden eerste ondersteuning, Tegelijkertijd zetten wij de juiste hulpverlening voor betrokkene in gang om tot structurele hulp, ondersteuning en/ of oplossingen te komen.

Soms leidt een ernstige psychische aandoening ertoe dat iemand een gevaar is voor zichzelf of voor anderen. Door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) is het dan mogelijk om verplichte zorg te geven.
Na uw melding onderzoekt het Meldpunt Bijzondere Zorg op korte termijn of er inderdaad verplichte zorg noodzakelijk is. Het Meldpunt Bijzondere Zorg start in dat geval de officiële procedure die moet leiden tot een zorgmachtiging.
 

Image
Werkgebied meldpunt bijzondere zorg

Werkgebied

Het Bijzonder Zorgteam is werkzaam in de volgende plaatsen:
Deventer, Zutphen, Lochem, Raalte, Wijhe, Olst