Het Meldpunt Bijzondere Zorg

Het Bijzonder Zorgteam (BZT) vormt het sluitstuk van de keten van zorg en ondersteuning in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. In Lochem en Zutphen wordt in eigen OGGZ-teams gewerkt, echter er is een nauwe samenwerking met het BZT. 
Door het BZT wordt bemoeizorg (zorgwekkende zorgmijders) geleverd in combinatie met een meldpunt voor problematische situaties op het (snij)vlak van wonen, zorg en veiligheid. Naar aanleiding van iedere melding wordt gezorgd voor:
1. Probleemanalyse: wat is er precies aan de hand?;
2. Bieden van eerste ondersteuning;
3. Toeleiding naar (structurele) hulpverlening;
Het BZT is een netwerkorganisatie van verschillende zorgaanbieders, namelijk: Dimence (psychiatrie), IrisZorg (maatschappelijke opvang), Tactus (verslaving), MEE, Pactum (jeugdhulp), Trajectum (lvb met gedragsproblematiek) en RIBW Groep Overijssel (woonbegeleiding voor mensen met psychische problematiek). Aan de samenwerking en werkwijze van het BZT ligt een convenant uit 2020 ten grondslag dat door de bovenstaande partijen is ondertekend. 

ZORGMIJDERS
Het BZT helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen. Het BZT biedt (ongevraagde) hulp aan mensen met een (vaak) complexe problematiek, waarbij verbetering van de kwaliteit van leven het uitgangspunt is. Ga voor meer informatie naar de pagina van het Bijzonder Zorgteam.

WET VERPLICHTE ZORG
Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving en denkt u dat er verplichte zorg nodig is? Vormt iemand een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving? Deel uw zorgen dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg. Ga voor meer informatie naar de pagina van het Bijzonder Zorgteam.

HUISELIJK GEWELD
Het team Huiselijk Geweld biedt hulpverlening aan slachtoffers die te maken hebben (gehad) met verschillende vormen van huiselijk geweld. Ga voor meer informatie naar de pagina Huiselijk Geweld Team.

 

Werkgebied

Het Bijzonder Zorgteam is werkzaam in de volgende plaatsen:
Deventer, Zutphen, Lochem, Raalte, Wijhe, Olst

Bezoekadres

Polstraat 48
7411KC Deventer
0800-8778771
Routebeschrijving