Bijzonder Zorgteam

Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in kunnen brengen en/of hulp afwijzen. Het kan gaan om een familielid, een buurman/-vrouw, een gezin of iemand anders uit uw omgeving, die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, zich verkommerd in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien?

Deze mensen hebben adequate hulp nodig, maar vragen hier niet zelf om. Vaak heeft iemand die in een zorgwekkende situatie verkeerd meerdere problemen, zoals:
• psychische problemen;
• een alcohol-, drugs- of medicijnverslaving;
• een verstandelijk handicap;
• een vervuilde leefomgeving;
• geen vast woonadres (dak- of thuisloos);
• maatschappelijke problemen (bijv. schulden).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Soms leidt een ernstige psychische aandoening bij iemand ertoe dat hij of zij een gevaar voor zichzelf of anderen is. Met de nieuwe Wvggz is het mogelijk om verplichte zorg te geven. Op die manier kan de cliënt makkelijker contact houden met familie en vrienden en kan hij of zij blijven deelnemen aan de samenleving. Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving en denkt u dat er verplichte zorg nodig is, deel uw zorgen dan met het Meldpunt Bijzondere Zorg. 

Na uw melding doet het BZT op korte termijn onderzoek. Uit dat onderzoek moet blijken of er inderdaad voor de betrokkene verplichte zorg noodzakelijk is. Het BZT gaat in overleg met het college van burgemeester en wethouders beslist binnen 14 dagen na de melding of het aan de officier van justitie vraagt de procedure te starten die moet leiden tot een zorgmachtiging.

Signaleert u bovenstaande of heeft u nog vragen, vul het aanmeldformulier in of neem contact op met het Meldpunt Bijzondere Zorg.

 

Bezoekadres

Polstraat 48
7411KC Deventer
0800-8778771
Routebeschrijving